Drużyna reprezentująca naszą szkołę w tegorocznej edycji zajęła III miejsce. W skład naszego zespołu weszli: Anna Rymarczyk, Jagoda Gromala, Natalia Pieczkowska oraz Kacper Nieznański. Drużyna z BZSZ podjęła wyzwanie uczestnictwa w tej trudnej i wymagającej rywalizacji. Uczniowie dyskutowali z przeciwnikami na trudne tematy broniąc przyjętej przez zespół tezy. W dyskusji liczyła się ilość i jakość dobranych argumentów oraz trafność stawianych kontrargumentów. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się znakomicie w trafny sposób przedstawiali swoje argumenty oraz z pomysłem i odważnie kontrowali przeciwników. Dyskusja pełna wrażeń i emocji zakończyła się odebraniem pucharu, nagród, wzajemnymi gratulacjami i wspólnym zdjęciem. Gratulujemy naszym uczniom oraz wszystkim pozostałym drużynom odniesionych sukcesów i uczestniczenia      w tej pouczającej lekcji prowadzenia dobrej, mądrej i konstruktywnej dyskusji.

Content | MENU | Access panel