Uczniowie technikum, którzy kształcą się w zawodzie technik hotelarstwa, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami obiektu hotelarskiego Villa Collis w Olchowcu. Młodzież miała okazję poznać specyfikę działania hotelu, znajdującego się w urokliwym zakątku Bieszczad, tak licznie odwiedzanego przez turystów. Pani Ewelina Kuncelman, dyrektor generalny Villa Collis Relaxation & Style, w ramach współpracy ze szkołą zaoferowała uczniom technikum możliwość odbycia praktyk zawodowych w zarządzanym przez siebie obiekcie. To dla przyszłych hotelarzy doskonała sposobność do zdobywania doświadczenia w branży, podnoszenia kwalifikacji w zawodzie oraz uczenia się od liderów w lokalnej przestrzeni hotelarskiej.

Content | MENU | Access panel