Uczniowie technikum i branżowej szkoły, jak co roku w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, angażują się w akcje niosące pomoc potrzebującym.Dla naszych wolontariuszy bycie blisko tych, którzy potrzebują wsparcia, ludzi samotnych, słabych i chorych, to naturalny odruch serca. Szlachetny cel wyzwala bezinteresowną pomoc i chęć mnożenia dobra. Już wkrótce nasi wolontariusze odwiedzą miejscowe domy seniora oraz placówki świadczące usługi osobom chorym i samotnym. Będą wspólnie z podopiecznymi kolędować, dzielić się uśmiechem i dobrym słowem, ale przede wszystkim przywracać wiarę w drugiego człowieka i sprawiać, że świat w tym wyjątkowym czasie staje się lepszy.