Uczniowie naszej szkoły – wolontariusze – wzięli czynny udział w akcji „Szlachetna paczka”. W dniu 7 grudnia 2019 r. dzielnie pomagali w działaniach logistycznych. Szkoła już od trzech lat staje się centrum dowodzenia działań logistycznych. Dziękujemy uczniom za ich wzorową postawę.