Uczniowie klas pierwszych w sposób uroczysty, poprzez złożone ślubowanie, zostali włączeni do szkolnej społeczności. Uczniowie klasy mundurowej przygotowali pokaz musztry obowiązkowej i paradnej. Młodzież przedstawiła również program słowno-muzyczny na temat rozwoju „Solidarności” i wydarzeń związanych ze strajkami. W sposób szczególny uczniowie klas II i III mundurowej zostali wyróżnieni za aktywność i działalność na rzecz szkoły. Otrzymali pagony kadeckie, które wręczył komendant WKU w Sanoku ppłk Dariusz Brzeżawski.