Sygnałem do wybuchu powstania miał być pożar browaru na Solcu i kamienicy przy ul. Dzikiej. Powstanie wybuchło wieczorem ok. godz. 18:00 29 listopada 1830, gdy podporucznik Piotr Wysocki wszedł do Szkoły Podchorążych i wygłosił mowę: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów” . Do wystąpienia przeciwko namiestnikowi cara przyłączyli się mieszkańcy stolicy. W walce ze 115-tysięczną armią rosyjską uczestniczyło ok. 54 tys. polskich żołnierzy. Trwające przeszło rok powstanie zakończyło się klęską. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego.

Bez  względu na to jak odległe w czasie są tamte wydarzenia zachowujemy w pamięci bohaterską postawę tysięcy żołnierzy gotowych do oddania życia za Ojczyznę. Pamiętając o tych często bezimiennych bohaterach, młodzież naszej szkoły, upamiętniła rocznicę wybuchu powstania listopadowego zapalając symboliczne znicze ku pamięci powstańców listopadowych przy pomniku w Krościenku.  

Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był
W gwiazdę Francji Orzeł Biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił

A nadzieją podniecany
Woła do nas z górnych stron
„Powstań Polsko, skrusz kajdany,
Dziś twój tryumf albo zgon.

( fragment pieśni: Warszawianka 1931 r.)

Content | MENU | Access panel