Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 14.10.2019 r. „Dostawa pomocy dydaktycznych” do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy.

treść informacji