Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Edukacja bez barier – szkoła dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową”. Dzięki temu zmodernizowany zostanie chodnik, nawierzchnia pochylni, oraz schody. Inwestycja jest dofinansowana ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.