AKCJA SPRZĄTANIA BRZEGÓW ZALEWU SOLIŃSKIEGO Z UDZIAŁEM UCZNIÓW BZSZ – KLASY MUNDUROWE W DZIAŁANIU PROEKOLOGICZNYM

Uczniowie z klas mundurowych, którzy kształcą się w klasach technikum logistycznego, przyjęli zaproszenie PGE Energia Odnawialna Solina – Myczkowce i kolejny raz dołączyli do akcji sprzątania brzegów Zalewu Solińskiego. Młodzież promuje w ten sposób ekologiczne działania mające na celu dbałość o najbliższe środowisko.
Uporządkowanie brzegów Zalewu Solińskiego ma duże znaczenie dla lokalnych ekosystemów. Po okresie wakacyjnym wokół Zalewu Solińskiego można napotkać pozostawione opakowania, „reklamówki”, butelki i wiele innych rzeczy potwierdzających obecność człowieka, a szkodzących przyrodzie. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna, propagowanie postawy odpowiedzialności za region, w którym się żyje, motywowanie do zmiany nawyków na bardziej przyjazne dla środowiska. Młodzież z technikum już działa i zachęca do włączenia się w akcję. Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie i wzorową postawę.