W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych rozpoczęły się uroczystości związane ze Świętem Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycił społeczność szkolną pan Marek Andruch Starosta Powiatu Bieszczadzkiego. W tak ważnym dla nauczycieli i pracowników oświaty dniu, nie brakło słów uznania za zaangażowanie pedagogów w realizację wyjątkowej misji, jaką jest praca na rzecz młodego pokolenia, troska o wychowanie i wykształcenie młodzieży. W trakcie akademii nauczycielom wyróżniającym się w pracy wychowawczej i dydaktycznej przyznane zostały nagrody Starosty Bieszczadzkiego oraz Dyrektora szkoły. Wszystkim wyróżnionym pracownikom gratulujemy!
Młodzież technikum, jako wyraz szacunku i podziękowania dla swoich nauczycieli, przygotowała część artystyczną. Było i lirycznie i wesoło.

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy samych sukcesów, nieustającej pasji i inspiracji do przekazywania młodym pokoleniom wiedzy oraz kształtowania postaw, wytrwałości w realizacji celów oraz satysfakcji z wykonywania trudnej, ale pięknej pracy.