Opiekunowie Szkolnego Koła Historyczno – Krajoznawczego „Koliba” zapraszają młodzież uczącą się w technikum i branżowej szkole I stopnia do wzięcia udziału w XII Rajdzie Szkolnym.
Uczniowie! Jeśli chcecie lepiej poznać walory turystyczne i krajoznawcze regionu bieszczadzkiego oraz zgłębić historię naszej „małej ojczyzny”, a równocześnie promować zdrowy styl życia, ta informacja jest dla Was. W tym roku szkolnym wędrujemy trasą Łopienka – Korbania.
Zapisy na rajd pieszy prowadzą: pani Wioletta Wielgosz i pan Rafał Walasek. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.Chęć wzięcia udziału w rajdzie należy potwierdzić do 4 października 2019 r.