17.09.2019 – spotkanie uczniów szkoły branżowej z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych z Sanoka:
– jakie są prawa i obowiązki młodocianego pracownika?
– czym jest umowa o pracę z młodocianym pracownikiem?
– jak wyglądają egzaminy zawodowe czeladnicze?
– jakie są możliwości kontynuowania edukacji po szkole branżowej I-go stopnia?
Bardzo potrzebne i owocne spotkanie młodzieży szkoły branżowej z profesjonalistami z zakresu kształcenia zawodowego uczniów.